"design develops" — Słownik kolokacji angielskich

design develops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt rozwija
  1. design rzeczownik + develop czasownik
    Luźna kolokacja

    The design for that coach went back to the Embassy body developed in the early 1960s.

    Podobne kolokacje: