"design activity" — Słownik kolokacji angielskich

design activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działalność projektowa
  1. design rzeczownik + activity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Japanese, however, are deliberately moving their design activities out of Japan.

    Podobne kolokacje: