"between design" — Słownik kolokacji angielskich

between design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między projektem
  1. between przyimek + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    The relationship between Intelligent design and science has been a contentious one.

    Podobne kolokacje: