"of art design" — Słownik kolokacji angielskich

of art design kolokacja
Popularniejsza odmiana: of design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze sztuki projekt
  1. of przyimek + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has been in the business of design since the mid-1990s.

    Podobne kolokacje: