"by designs" — Słownik kolokacji angielskich

by designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: by design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): według projektów
  1. by przyimek + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the program is by design to end in 1992.

    Podobne kolokacje: