"of one's design" — Słownik kolokacji angielskich

of one's design kolokacja
Popularniejsza odmiana: of design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś projekt
  1. of przyimek + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has been in the business of design since the mid-1990s.

    Podobne kolokacje: