"about one's design" — Słownik kolokacji angielskich

about one's design kolokacja
Popularniejsza odmiana: about design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś projekt
  1. about przyimek + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is why I write so much about design here.

    Podobne kolokacje: