"in Design" — Słownik kolokacji angielskich

in Design kolokacja
Popularniejsza odmiana: in design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w Projekcie
  1. in przyimek + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are quite similar in design to the earlier 2400 series.

    Podobne kolokacje: