BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
2. cover news = wiadomości okładkie cover news
4. report the news = poinformuj o wiadomościach report the news
  • She turned to tell the good news to her children.
  • The next day, the family was told the bad news.
  • I have already been told the bad news, he thought.
  • He should be the one to tell her the news.
  • He had not called his wife to tell her the news.
  • He turned to his people to tell them the news in their own language.
  • You must tell me all the news about our old friends.
  • How did he tell the good news to his staff?
  • He had felt the same way when told the news.
  • I ran out to meet them and told my news.
8. summarize from Argonne news = streszczać z Argonne wiadomości summarize from Argonne news
(6) browse, explore, seek
Kolokacji: 3
(8) watch, follow, keep, display
Kolokacji: 5
(10) hear, learn
Kolokacji: 2
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.