"CNN news" — Słownik kolokacji angielskich

CNN news kolokacja
Popularniejsza odmiana: CNN News
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości CNN
  1. CNN rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They held a press conference shown on CNN news last night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo