"news sinks" — Słownik kolokacji angielskich

news sinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości zlewy
  1. news rzeczownik + sink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Next day, the news was apparently still sinking in around the globe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo