"tell the Dallas News" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić Dallas Wiadomości
  1. tell czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She turned to tell the good news to her children.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell the Dallas News" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell the Dallas News" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo