"at one's news" — Słownik kolokacji angielskich

at one's news kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś wiadomości
  1. at przyimek + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At best the news they brought would be weeks late.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo