"news finds" — Słownik kolokacji angielskich

news finds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości znajduje
  1. news rzeczownik + find czasownik
    Luźna kolokacja

    For one week I've been deprived of all media save social networks to see if the news could find me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo