"at news" — Słownik kolokacji angielskich

at news kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy wiadomości
  1. at przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At best the news they brought would be weeks late.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo