BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"negative news" — Słownik kolokacji angielskich

negative news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ujemne wiadomości
  1. negative przymiotnik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With that side of things going so smoothly, there had to be some negative news too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo