Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
1. broadcast news = program wiadomości broadcast news
2. publish news = wydawać wiadomości publish news
3. send news = wysyłać wiadomości send news
4. spread the news = rozpowszechnij wiadomości spread the news
5. transmit news = przenosić wiadomości transmit news
6. distribute news = rozdawać wiadomości distribute news
7. broadcast on BBC News = program w wiadomości BBC broadcast on BBC News
8. post news = poczta wiadomości post news
10. print news = drukowane wiadomości print news
11. news is released = wiadomości jest zwolniony news is released
13. news is positioned = wiadomości jest ustawiony news is positioned
14. express at the news = ekspres przy wiadomościach express at the news
15. send with the news = wyślij z wiadomościami send with the news
(6) browse, explore, seek
Kolokacji: 3
(8) watch, follow, keep, display
Kolokacji: 5
(10) hear, learn
Kolokacji: 2
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.