"that news" — Słownik kolokacji angielskich

that news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): te wiadomości
  1. that przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The public and the media rarely find that interesting news.

    Podobne kolokacje:

podobne do "that news" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "that news" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
rzeczownik