"Multichannel News" — Słownik kolokacji angielskich

Multichannel News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielokanałowe Wiadomości
  1. multichannel rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2007, Cohen was named one of Multichannel News "40 Under 40" broadcasting executives.

    Podobne kolokacje: