"post news" — Słownik kolokacji angielskich

post news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta wiadomości
  1. post czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That decision provided fresh evidence of just how perilous the business of publishing or posting local news remains in Westchester.

    Podobne kolokacje: