"news is released" — Słownik kolokacji angielskich

news is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości jest zwolniony
  1. release czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the news was released, nearly all participants stopped for the day.

    Podobne kolokacje:

podobne do "news is released" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "news is released" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik