"apart from news" — Słownik kolokacji angielskich

apart from news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oprócz wiadomości
  1. apart przyimek + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Apart from news, the channel telecasts various debates, discussions and infotainment programs.

    Podobne kolokacje: