"Channel News" — Słownik kolokacji angielskich

Channel News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kanał Wiadomości
  1. channel rzeczownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Here's a video of me taking about it on Channel 4 news.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Channel News" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Channel News" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo