"upon news" — Słownik kolokacji angielskich

upon news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na wiadomości
  1. upon przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The dealing-room rocked with laughter upon news of his flight.

    Podobne kolokacje: