"news reaches" — Słownik kolokacji angielskich

news reaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości dochodzi
  1. news rzeczownik + reach czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The following day, news of her death reached the king.

    Podobne kolokacje: