"send news" — Słownik kolokacji angielskich

send news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać wiadomości
  1. send czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Investing develops software and information systems that send news to financial services companies.

    Podobne kolokacje: