"news radio" — Słownik kolokacji angielskich

news radio kolokacja
Popularniejsza odmiana: News Radio
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości radio
  1. news rzeczownik + radio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The history of continuous news radio in London dates back to the early 1990s.

    Podobne kolokacje: