"news gets" — Słownik kolokacji angielskich

news gets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości dostaje
  1. news rzeczownik + get czasownik
    Silna kolokacja

    The news just got around and we all turned up.

    Podobne kolokacje: