"news leads" — Słownik kolokacji angielskich

news leads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości prowadzi
  1. news rzeczownik + lead czasownik
    Luźna kolokacja

    Rising oil prices and disappointing news about jobs creation led the stock market lower last week.

    Podobne kolokacje: