"News Quiz" — Słownik kolokacji angielskich

News Quiz kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości Quiz
  1. news rzeczownik + quiz rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Play our news quiz to see how much you remember about 2011's top stories.

    Podobne kolokacje: