"transmit news" — Słownik kolokacji angielskich

transmit news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przenosić wiadomości
  1. transmit czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Private radio stations cannot transmit news or political content.

    Podobne kolokacje: