ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"express at the news" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekspres przy wiadomościach
  1. express czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both English Heritage and the city council expressed their disappointment at the news.

    Podobne kolokacje: