ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"about the news" — Słownik kolokacji angielskich

about the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o wiadomościach
  1. about przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wasn't too happy about the news we brought him.

    Podobne kolokacje: