"write for the Daily News" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz do Daily News
  1. write czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For some time he wrote articles for the Daily News (UK) and in 1848 he published his first book.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write for the Daily News" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "write for the Daily News" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik