"broadcast on BBC News" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program w wiadomości BBC
  1. broadcast czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The race is also broadcast on BBC World News.

    Podobne kolokacje:

podobne do "broadcast on BBC News" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broadcast on BBC News" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik