"news arrives" — Słownik kolokacji angielskich

news arrives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości przybywa
  1. news rzeczownik + arrive czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Actually nothing of the kind happened when the news arrived.

    Podobne kolokacje: