"conducted by CBS News" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzony przez CBS News
  1. news rzeczownik + conduct czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the poll conducted by CBS News, for example, 48 percent say they believe Ms. Willey and 44 percent believe Mr. Clinton - a statistical tie.

    Podobne kolokacje: