"amid news" — Słownik kolokacji angielskich

amid news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród wiadomości
  1. amid przyimek + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Japanese share prices plunged amid news that banks' bad loans had risen and business lending was sluggish.

    Podobne kolokacje: