ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"with the news" — Słownik kolokacji angielskich

with the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wiadomościami
  1. with przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I haven't had a lot of time to keep up with the news.

    Podobne kolokacje: