"such as news" — Słownik kolokacji angielskich

such as news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taki jak wiadomości
  1. such przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It depends on what is being shown before the drama airs, such as news and etc.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo