ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. by the news = przez wiadomości by the news
3. about the news = o wiadomościach about the news
4. into the news = do wiadomości into the news
  • I said we never did much here to get into the news.
  • So why don't you just get into the news of the week?
  • "Such cases are to be expected, every time a name comes suddenly into the news."
  • Why does this keep finding it's way into the news?
  • Why don't you launch into the news, and then before we do the questions we'll get the commercial.
  • Despite losing the away game 5-0, the club made it into the national news.
  • Only a few of the incidents ever made it into the news.
  • Nothing must clash with a commercial break or run into the news.
  • Sometimes the past came back into the daily news with a vengeance.
  • Pieces with its energy and appeal turn up all the time, as do works that find their way into the news.
5. such as news = taki jak wiadomości such as news
6. that news = te wiadomości that news
7. upon news = na wiadomości upon news
8. following the news = przestrzegając wiadomości following the news
9. without news = na zewnątrz wiadomości without news
10. apart from news = oprócz wiadomości apart from news
11. amid news = wśród wiadomości amid news

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.