"distribute news" — Słownik kolokacji angielskich

distribute news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdawać wiadomości
  1. distribute czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Advertising made it possible for them to distribute news practically free of charge, with the profit coming from marketing.

    Podobne kolokacje: