"news circulates" — Słownik kolokacji angielskich

news circulates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości krąży
  1. news rzeczownik + circulate czasownik
    Luźna kolokacja

    Syrian television made an official announcement only after the news had circulated first internationally.

    Podobne kolokacje: