"with one's news" — Słownik kolokacji angielskich

with one's news kolokacja
Popularniejsza odmiana: with the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś wiadomości
  1. with przyimek + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I haven't had a lot of time to keep up with the news.

    Podobne kolokacje: