"send with the news" — Słownik kolokacji angielskich

send with the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij z wiadomościami
  1. send czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "If that was all you had to tell him, you could have sent me with the news."

    Podobne kolokacje: