"medical news" — Słownik kolokacji angielskich

medical news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczne wiadomości
  1. medical przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He praised the Internet for enabling him to take continuing education courses online and to keep up with medical news.

    Podobne kolokacje: