"news is positioned" — Słownik kolokacji angielskich

news is positioned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości jest ustawiony
  1. position czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So News, Local news and Sport remain clearly signposted and are positioned higher up on the new homepage - getting more headlines 'above the fold'.

    Podobne kolokacje: