"news coming" — Słownik kolokacji angielskich

news coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: news comes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości przybycie
  1. news rzeczownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    When the news comes, will the look be the same?

    Podobne kolokacje: