"news broadcasting" — Słownik kolokacji angielskich

news broadcasting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości nadawanie
  1. news rzeczownik + broadcasting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The station also experimented successfully in many forms of news broadcasting, including weather and crop reports.