"by news" — Słownik kolokacji angielskich

by news kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez wiadomości
  1. by przyimek + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The majority of the race was not televised and results were available only by local news.

    Podobne kolokacje: